Groep: Midden-Brabant

Verslagen

Verslag Midden-Brabant overleg 05-11-2009

Verslag vergadering van DB van de groep Midden Brabant van 2 november 2009-11-05
Afmelding
Door werkzaamheden kon Bart de Krieger niet bij deze vergadering aanwezig zijn.

Winterlezing
De lezing van Sjef van de Steen is vorig jaar goed bevallen. Ook het uitvoeren van de lezing op zaterdagmiddag bleek een goed idee te zijn.
Na verschillende onderwerpen besproken te hebben is de keuze gemaakt voor een winterlezing op zaterdag 6 februari 2010 in de SCHOL om 14.00 uur. Met als inleiders Corneel Dewindt van Kreverhille en Ed Pieterse van de Duurzame Bij met als onderwerp: koninginnenteelt bij Carnica en Primorski bijen.

Maarten van Oosterhout vraagt zich af of er mogelijkheden zijn om als bijenhoudersverenigingen te overleggen met hoofden van openbare werken, met name over een drachtplantenbeleid. Dat zijn natuurlijk belangrijke partners maar niet voor een bijeenkomst met veel imkers. Maarten gaat na of er mogelijkheden zijn voor oveerleg, voor een bijeenkomst met een lezinggever vanuit de bijenhouderij. Het groepsbestuur zal hem daarbij ondersteunen waar nodig.

In het verlengde hiervan volgt een discussie over lezingen over solitaire bijen voor niet imkers. Probleem hierbij is niet om de lezing te organiseren maar om publiciteit voor deze lezing bij de doelgroep te krijgen. Bert Opsteeg zal proberen e-mailnetwerken te achterhalen zodat uitnodigingen bij de doelgroep (natuurliefhebbers) komen. De gedachte gaat uit naar 20 of 27 maart voor de uitvoering hiervan.

Financiën
Er is ongeveer € 800,- in kas. Chris mailt het financiële overzicht naar de bestuursleden.

Basiscursus 2010.
Zeker laten doorgaan als er deelnemers zijn. Er is eigenlijk geen minimum aantal. De ervaring leert dat mensen niet meer terugkomen als de cursus een jaar wordt uitgesteld. Dat kan heel goed in samenwerking met Hilvarenbeek. Kan Bart in Hilvarenbeek informeren hoever hun plannen zijn?
Cursisten van de basiscursus worden bij aanmelding van de cursus bij de commissie bijenteeltonderwijs algemeen lid van de NBV. Als verenigingen hiermee rekening houden bij aanmelding van een beginnend imker als lid van een vereniging kan dat voordelig zijn. Aan het einde van het cursusjaar informeert de NBV naar voortgezet lidmaatschap.

Cursus bijengezondhheid
De NBV heeft een cursusboek en een power point presentatie samengesteld om een dergelijke cursus te geven. Dit lijkt ons ook wel zinvol voor de groep Midden Brabant. Bert gaat op zoek naar een leraar, daarna kan een en ander verder georganiseerd worden.

De NBV heeft op zijn site ruimte voor een groepswebsite. Maarten zal dit verder invullen. Het is ook mogelijk berichten op het verenigingsgedeelte van de site te zetten die dan tegelijk op de groepssite staan. Verenigingen kunnen aan Maarten melden wat ze op de site willen hebben.

20 febr. 2010 is de volgende vergadering HB-groepen. Mari en Bdert zullen die bezoeken.

Actielijst:
Mari regelt de winterlezing
Mari levert gegevens aan voor de groepssite
Maarten onderzoekt mogelijkheden voor overleg/lezing met gemeentes
Bert zoek emailnetwerken bij natuurverenigingen
Bert zoekt leraren voor cursus bijengezondheid.
Maarten verzorgt groepssite

Contactgegevens

Secretaris / Contactpersoon van de Groep Midden Brabant is:
Johan Remmers
tel: 06-51898154
remmersvmierlo@home.nl